Και εγένετο … το «7χίλιαρο» – Υπερψηφίστηκε το κορωνομέτρο από την Ευρωβουλή

Στο Συμβούλιο παραπέμπεται για τελική έγκριση το σχέδιο κανονισμού για την εφαρμογή του κορωνομέτρου στον αγροδιατροφικό τομέα, μετά την έγκρισή του την Παρασκευή 19/6 από το Ευρωκοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι το έκτακτο μέτρο, που εγκρίθηκε με 636 ψήφους υπέρ, 21 κατά και με 8 αποχές αφορά την αξιοποίηση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων των ΠΑΑ των κρατών μελών, για την εφάπαξ αποζημίωση έως 7.000 ευρώ ανά παραγωγό, που έχει πληγεί από τις συνέπειες του κορωνοϊου, και έως 50.000 ευρώ ανά αγροδιατροφική επιχείρηση – όπως αποφάσισαν οι Ευρωβουλευτές.

Το σχέδιο κανονισμού προβλέπει το ποσό για τη χρηματοδότηση του μέτρου να περιορίζεται στο 2% του κονδυλίου της ΕΕ για ΤΑ προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης κάθε κράτους μέλους, από 1% που είχε αρχικά προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέλος, όπως είχαμε γράψει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να παρατείνουν την προθεσμία πληρωμής έως τις 30 Ιουνίου 2021, με την προϋπόθεση όμως οι αιτήσεις υποστήριξης να εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις Βρυξέλλες, μόλις εγκριθεί η τροποποίηση του κανονισμού και από το Συμβούλιο, ο νέος νόμος θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά.