Εγκρίσεις έργων με περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πρόσημο από το ΥΠΕΝ

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, μια σειρά από πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά θέματα κατά τις συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και στις 20 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν, εγκρίθηκαν στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ οι εξής υποθέσεις:

  1. Προεγκρίθηκε  το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) εντός της έκτασης του ακινήτου του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών,  στον Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

Η Προέγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) αφορά στην πολεοδομική ρύθμιση του ακινήτου του Νέου Ιππόδρομου Αθηνών στον Δήμο Μαρκόπουλο Μεσογαίας μέσω του εμπλουτισμού και επανακαθορισμού των θεσμοθετημένων χρήσεων εντός αυτού. Με το άρθρο 50 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) περί της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και προσέλκυσης Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλων διατάξεων» καθορίζονται για το ακίνητο χρήσεις γενικού περιεχομένου «Τουρισμού – Αναψυχής» σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 59/2018 καθώς και ειδικές χρήσεις του άρθρου 13 του ιδίου Π.Δ. Δίνεται δε η κατεύθυνση για εξειδίκευση των χρήσεων αυτών μέσω εκπόνησης Ε.Π.Σ. ή αντίστοιχα εργαλεία πολεοδομικής οργάνωσης.

Ο φορέας υλοποίησης, στα πλαίσια εμπλουτισμού της λειτουργικής δραστηριότητας του ακινήτου, στοχεύει σε μία ήπια ανάπτυξη ενός σύγχρονου Πάρκου Αναψυχής με την παράλληλη ανάδειξη του χώρου σε ένα πολιτιστικό πόλο.