Έγκριση συμμετοχής επιχειρήσεων χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου στο καθεστώς συνδεδεμένης για το 2019

-Διαφήμιση-

Υπογράφτηκε η Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται οι συνολικά 8 μεταποιητικές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων για την περίοδο μεταποίησης έτους 2019.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις επιχειρήσεις

 

-Διαφήμιση-