Εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων της 2ης πρόσκλησης για τα συστήματα ποιότητας

Σε αναμονή παραμένουν οι ομάδες παραγωγών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη νέα πρόσκληση της Δράσης 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας», καθώς ακόμη περιμένουν τη δημοσίευσή της.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την προδημοσίευση της πρόσκλησης, το ύψος του προϋπολογισμού της εκτιμάται στα 41 εκατ. ευρώ περίπου. Τα καλά νέα είναι ότι με την 11η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2022 καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, γεγονός που σηματοδοτεί και τον ερχομό της 2ης πρόσκλησης.

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής θα διαμορφωθούν με βάση τις παρακάτω προτεραιότητες:

✱ Ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή μεμονωμένοι αγρότες που δημιουργούν ή συμμετέχουν σε ομάδες και οργανώσεις παραγωγών.

✱ Συμμετοχή στο Μέτρο 9 του ΠΑΑ «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».

✱ Υποψήφιοι δικαιούχοι που διαθέτουν το προϊόν τους ως πρώτη ύλη σε επιχειρήσεις που πιστοποιούνται με πρότυπα AGRO 2.3, 2.4 ή 2.5, που αφορούν απαιτήσεις για τη μεταποίηση ή/και διάθεση στην αγορά μεταποιημένων προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, στην εκκόκκιση/διάθεση στην αγορά ή στην μεταποίηση.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι δικαιούχοι κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τον απόλυτο αριθμό των ωφελούμενων μελών που διαθέτουν προϊόν ως πρώτη ύλη σε επιχειρήσεις που πιστοποιούνται με πρότυπα AGRO 2.3, 2.4 ή 2.5. Να αναφέρουμε ότι το ελάχιστο όριο βαθμολόγησης ορίζεται στους 30 βαθμούς.