Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για τα deminimis στους παράκτιους αλιείς ύψους 15,2 εκατ. ευρώ

Tη δέσμευση πίστωσης ύψους 15.249.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικ. έτους 2020, για την “κάλυψη δαπάνης χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimmis) προς τους πληττόμενους παράκτιους αλιείς, εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, ενέκρινε το ΥΠΑΑΤ. 

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του ΥΠΑΑΤ