Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αποζημιώσεων κτηνοτρόφων από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων

Ποσό ύψους 17.670.000 ευρώ εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) για το έτος 2021.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ για την έγκριση του προγράμματος, που υπογράφουν οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από το ποσό των 17.670.000 ευρώ που εκτιμάται ότι θα δαπανηθεί, 14.280.000 ευρώ αφορούν αποζημιώσεις κτηνοτρόφων, 1.890.000 ευρώ ενισχύσεις και 1.500.000 ευρώ κάλυψη λειτουργικών δαπανών των περιφερειών.

Υπολογισμός αποζημίωσης

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον υπολογισμό της καταβολής αποζημίωσης στον εκτροφέα λαμβάνεται υπόψη η μοναδιαία αξία ανά ζώο ή προϊόν, βάσει της ηλικίας του ζώου, των γενεαλογικών στοιχείων καθαροαιµίας που πιστοποιούνται από επίσημα έγγραφα, της παραγωγικής ικανότητας του ζώου, των τιμολογίων αγοράς/πώλησης ζώων κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που προηγούνται της επιβολής μέτρων θανάτωσης/σφαγής και τυχόν ελαττωμάτων του ζώου, τα οποία μειώνουν την πραγματική του εμπορική αξία.