Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Επιτήρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου για το έτος 2022

Εγκρίθηκε η εφαρμογή του Προγράμματος επιτήρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου (ΠΔΝ) στα ιπποειδή, στα άγρια πτηνά της χώρας και σε άλλα ευαίσθητα στον ιό του ΠΔΝ ζώα, καθώς υπεγράφη η υπουργική απόφαση.

Η εφαρμογή του Προγράμματος αποσκοπεί στον προσδιορισμό:

α) της πιθανής προέλευσης και των δεξαμενών (reservoirs) του ιού, ιδίως στα άγρια πτηνά,

β) των γεωγραφικών περιοχών της χώρας που αποτελούν περιοχές υψηλού κινδύνου, των περιοχών όπου το νόσημα είναι πιθανό να γίνει ενδημικό, λόγω διατήρησης του ιού σε γηγενείς πληθυσμούς άγριων πτηνών, και των περιοχών όπου συμβαίνει αφανής κυκλοφορία του ιού (παρουσία του ιού χωρίς κλινικά συμπτώματα σε ανθρώπους ή ζώα).

Η υπουργική απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως