Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης – Από 10/9 οι δηλώσεις

Την αντιμετώπιση των «χαμένων δικαιωμάτων» συμφώνησε το ΥΠΑΑΤ με την Ε.Ε

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι αγρότες που κατέχουν οριστικά δικαιώματα Βασικής Εισοδηματικής στήριξης το έτος 2023, δύνανται να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το εν λόγω έτος (2023).

Για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης απαιτείται η υποβολή αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (στο εξής “αίτηση μεταβίβασης”) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει οριστεί ως αρμόδιος φορέας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβίβασης.

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνεται ότι:
Για το έτος 2023 δεν γίνονται δεκτές μεταβιβάσεις δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν από το Εθνικό Απόθεμα έτους 2022, εκτός περιπτώσεων που αναφέρονται στην υπ αριθμ. 1930/81861/22-7-2015 ΥΑ , με εξαίρεση τις περιπτώσεις θανάτου ή ασθένειας (αποδεικνυόμενης από ιατρικά στοιχεία) που απαγορεύει επί μακρόν την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας του δικαιούχου και η οποία προέκυψε μετά από την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2022.

Τέλος, και σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο του Οργανισμού, η περίοδος υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2023 ορίζεται από 10/9/2023 έως 10/10/2023.

Αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν γίνει αποδεκτές ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2023.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την εγκύκλιο