Εγκύκλιος σχετικά με την διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων για το Εθνικό Απόθεμα

Αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει πως, οι γεωργοί στους οποίους γνωστοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο το αποτέλεσμα της αίτησης τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα (εφεξής: αίτηση αναθεώρησης) στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την παρούσα εγκύκλιο θεσπίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων αναθεώρησης.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης αναθεώρησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ως αρμόδιος φορέας υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΗ, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login 

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης καθορίζεται με ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε. στον ιστότοπο του. (www. opekepe.gr)

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ