Αρχική Συνεργασία με την EIP-AGRI

Συνεργασία με την EIP-AGRI

Τι είναι η EIP-AGRI

Η EIP-AGRI δημιουργήθηκε το 2012 ως το εργαλείο διάδοσης της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα, για να γίνει ανταγωνιστικός και βιώσιμος, «για να παράγει περισσότερα, χρησιμοποιώντας λιγότερα». Μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα της έρευνας και της επιστήμης, όταν δεν παρέμεναν στα συρτάρια των ερευνητών, κατευθύνονταν προς τους αγρότες, οι οποίοι καλούνταν να τα εφαρμόσουν. Η διαδικασία αυτή είναι πλέον αναποτελεσματική και ξεπερασμένη. Ο αγρότης, για παράδειγμα, συχνά εντοπίζει μία ανάγκη και ένα κενό στην παραγωγική διαδικασία πολύ πιο έγκαιρα από τον ερευνητή ενός πανεπιστημίου. Το μεγάλο ζητούμενο λοιπόν είναι να ενώσουν τις δυνάμεις τους όλοι οι παίκτες της διαδικασίας της εισαγωγής και της διάδοσης της καινοτομίας: οι αγρότες, οι σύμβουλοι, οι ερευνητές επιστήμονες, οι επιχειρήσεις, οι σχετικές μη-κυβερνητικές οργανώσεις.

Η «ΥΧ», στα πλαίσια της συνεργασίας της με την EIP-AGRI, θα παρουσιάζει συστηματικά τις δράσεις των Επιχειρησιακών Ομάδων, των Ομάδων Εστίασης αλλά και τρέχουσες εξελίξεις σε ζητήματα διάδοσης της καινοτομίας, τόσο τεχνικής, όσο και οργανωτικής.

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Βασικός ρόλος της EIP-AGRI είναι να βοηθήσει στη διαμόρφωση συνεργασιών όλων όσων εμπλέκονται στην υλοποίηση μίας καινοτόμου δράσης σε μία περιοχή, δράσης που χρηματοδοτείται από το αντίστοιχο ΠΑΑ και παίρνει τη μορφή Επιχειρησιακής Ομάδας που λειτουργεί σε μία χώρα. Να δημιουργήσει διεθνικές συνεργασίες και δικτυώσεις όσων εμπλέκονται στην επεξεργασία και υλοποίηση μίας καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δράση που παίρνει τη μορφή της Ομάδας Εστίασης (Focus Group).