Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Έως 30 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για το 2022

Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου θα παραμείνει ενεργή η ψηφιακή πλατφόρμα που αφορά τη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες τουλάχιστον δύο ατόμων, που διαμένουν συνεχώς σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών. Η ψηφιακή πλατφόρμα αφορά την υποβολή των αιτήσεων έτους 2022.

Όσων η αίτηση του 2021 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για το έτος 2022, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Ποσά ενίσχυσης

Το χορηγούμενο ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι:

✱ 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

✱ 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000,01 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ.

Κριτήρια

Προϋποθέσεις χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης:

✱ Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

✱ Το ετήσιο οικογενειακό επίδομα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, και όχι η στέγη.

Η διεύθυνση της ψηφιακής πλατφόρμας είναι
https://oreina.epidomata.gov.gr.

Σημειώνεται ότι όσοι δεν μπορούν να υποβάλουν ψηφιακά την αίτησή τους μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ της περιοχής τους, όπου διαπιστευμένοι υπάλληλοι θα αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν αντ’ αυτών το σύνολο της διαδικασίας μέχρι την οριστική κατάθεση και τη σχετική απάντηση.