ΕΙΤ: Μέθοδος ανίχνευσης κορωνοϊού στα τρόφιμα

Ομάδα εταίρων από την Ελβετία (νεοφυής επιχείρηση SwissDeCode), τη Φινλανδία (πανεπιστήμιο Ελσίνκι), την Ισπανία (ερευνητικό ινστιτούτο IATA CSIC), την Ιταλία (νεοφυής επιχείρηση Microbion) και τη Γαλλία (εταιρεία Eurofins) θα λάβει από την ΕΙΤ χρηματοδότηση περίπου 800.000 ευρώ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ευρωπαϊκού φορέα για την κρίση της πανδημίας.

Το έργο BEAMitup είναι ένα από τα 207, που θα λάβουν χρηματοδότηση συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εργαλείου εκτίμησης των συνθηκών υγιεινής σε περιβάλλοντα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την πρόταση των εταίρων, το εργαλείο θα μπορεί να εξακριβώσει εάν τα λεγόμενα «rapid tests» μπορούν να εφαρμοστούν σε επιφάνειες όπου πραγματοποιείται επεξεργασία τροφίμων για την ανίχνευση του κορωνοϊού. Επομένως, αναμένεται να αποτελέσει μια χρήσιμη λύση για τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. 

Η κοινοπραξία ερευνητών, πανεπιστημιακών και εκπροσώπων της βιομηχανίας έχει στόχο να δημιουργήσει ένα μηχάνημα αυτόματης ανίχνευσης που θα εγκατασταθεί σε εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, παρέχοντας αποτελέσματα σε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για επιπλέον εξαρτήματα ή εξειδικευμένο προσωπικό.

Η ευελιξία της εν λόγω τεχνολογίας αναμένεται να επιτρέψει τη δυνατότητα πραγματοποίησης και άλλων τεστ για την ανίχνευση καινούργιων παθογόνων οργανισμών. Το BEAMitup είναι εύκολο στη χρήση και φθηνό, ενώ για αρχή αναμένεται να αξιοποιηθεί στην αρτοποιία.