Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το ΠΑΑ σε Εύβοια και Σκύρο στο πλαίσιο του CLLD-LEADER

Η «Κοινοπραξία των εταιρειών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΑΕ-ΟΤΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος CLLD-LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου του  Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα διοργανώνει ανοικτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για ενδιαφερόμενους δικαιούχους.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Ημ/νία

Ημέρα

Ώρα

Αίθουσα

20/06/2019

Πέμπτη

11:00

Δημαρχιακό κατάστημα Κριεζών (Aίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)- Δ.Ε. Δυστίων – Δήμου Κύμης Αλιβερίου

21/06/2019

Παρασκευή

11:00

Συνεδριακή αίθουσα Ξενοδοχείου “Νεφέλη”  Δήμου Σκύρου (Χώρα)

03/07/2019

Τετάρτη

19:30

Kέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλυβίων (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) του Δήμου Καρύστου

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, αγρότες, συνεργατικά σχήματα, όπως περιγράφονται συγκεκριμένα για κάθε υποδράση ξεχωριστά, που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Κύμης-Αλιβερίου, Καρύστου και Σκύρου.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα έχουν θέμα τη ανάλυση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των υποδράσεων και τεχνικά θέματα σχετικά με τον τρόπο υποβολής πρότασης.