Εκδήλωση στον ΣΘΕΒ

Την ευκαιρία να ενημερωθούν για το θεσμικό πλαίσιο, τις διαδικασίες και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν, εφόσον επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη λύση της μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες για να καλύψουν θέσεις εργασίας, είχαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων όλων των κλάδων, που συμμετείχαν στη συνάντηση εργασίας με τις επιχειρήσεις-μέλη του, με θέμα «Εργασία πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα – Διαδικασίες μετάκλησης εργαζομένων», που πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του στη Λάρισα ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η εισήγηση του Άγγελου Τσαβδάρη, προέδρου του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Οικονομίας, ο οποίος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τη μεθοδολογία εύρεσης των εργαζομένων προς μετάκληση από την Ινδία.

Παράλληλα, παρουσίασε τις δράσεις υποστήριξης και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, με σκοπό να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα στην εύρεση εργαζομένων, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα.