100 χρόνια Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Επιστημονικός Εταίρος στο AgriBusiness Forum 01/01

100-chronia-geoponiko-panepistimio-athinon-epistimonikos-etairos-sto-agribusiness-forum-92514

Το 2020 αποτελεί χρονιά σταθμό για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυση του, έχοντας στη διάρκεια του χρόνου προσφέρει καθοριστικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας.

Με το βλέμμα στραμμένο στην δεύτερη εκατονταετηρίδα, τα 15 Ακαδημαϊκά Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προετοιμάζονται καθημερινά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ψηφιακή εποχή και επικεντρώνουν την προσοχή τους στο μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, το AgriBusiness Forum αποτελεί βασικό εκφραστή της αγροτεχνολογίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Στην ευτυχή αυτή συγκυρία, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το AgriBusiness Forum ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διάχυση της γνώσης και της καινοτομίας σε σύγχρονους παραγωγούς, επιχειρήσεις, τράπεζες κλπ φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Από τις 15/9/2020, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί Επιστημονικό Εταίρο στο AgriBusiness Forum, όπου μεταξύ άλλων εταίρων, θα μετέχει, εισηγείται και θα συνδιαμορφώνει το πρόγραμμα και τη θεματολογία των διεθνών και περιφερειακών συνεδρίων, των εκπαιδευτικών εργαστηρίων και του ετήσιου διαγωνισμού καινοτομίας του AgriBusiness Forum. Η συνεργασία μάλιστα θα επεκτείνεται σε κάθε άλλο πεδίο το οποίο θα ενισχύει την εξωστρέφεια, την επιστημονική γνώση και μεταφορά τεχνογνωσίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ.Σπυρίδων Κίντζιος θα συμμετέχει στο 3ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας του AgriBusiness Forum, που διεξάγεται στην Αθήνα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, με θέμα «Βιώσιμη Γεωργία, Ασφάλεια, Υγιεινή & Επισιτιστική επάρκεια στην εποχή του COVID-19» με την φυσική παρουσία 30 εισηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το AgriBusiness Forum 2020 θα είναι υβριδικό, δηλαδή με διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) αλλά και την παρουσία περιορισμένου αριθμού ατόμων, βάσει των σχετικών εκ της Πολιτείας πρωτοκόλλων.

Οι 5 θεματικές ενότητες του φετινού συνεδρίου κινούνται στα εξής:

  1. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι προκλήσεις για βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα
  2. Κυκλική Οικονομία, Internet of Food, Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Δίκτυα Λιανικής
  3. Εργαλεία χρηματοδότησης, ασφάλισης & σύγχρονων υπηρεσιών
  4. Επισιτιστική ασφάλεια, θρεπτική αξία και διατροφική επάρκεια στην αλυσίδα τροφίμων
  5. Πολιτικές αντιμετώπισης των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προκλήσεων στην αγροδιατροφική αλυσίδα