Διαγωνισμός βράβευσης έργων ΠΑΑ 2021 – RIA 2021 από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 01/01

diagonismos-vravefsis-ergon-paa-2021-ria-2021-apo-to-ethniko-agrotiko-diktyo-217228

Για τρίτη χρονιά, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) διοργανώνει τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό βράβευσης – Rural Inspiration Award 2021 – έργων των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2021 με θέμα «Το αγροτικό μας μέλλον».

Στόχος του Διαγωνισμού είναι να προβληθούν τα αποτελέσματα των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα Αγροτικής σε βασικά θέματα που αναμένεται να βρίσκονται στο επίκεντρο του μελλοντικού μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040. Τα έργα θα πρέπει να εστιάζουν σε τέσσερις κατηγορίες: «Πράσινο μέλλον» (Green Futures), «Ψηφιακό μέλλον» (Digital Futures), «Ανθεκτικό μέλλον» (Resilient Futures) και «Κοινωνικό μέλλον χωρίς αποκλεισμούς» (Social inclusive futures).

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν στη Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα. Για την υποβολή των έργων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα εντύπου και να αποσταλεί στα emails: ead@mou.grgmichail@mou.gr μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να ελεγχθούν και να μεταφραστούν στα αγγλικά αν απαιτηθεί. Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των υποψήφιων έργων στο ENRD είναι η 18 Ιανουαρίου 2021 και ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος.