ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: Παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων σε Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και Αθήνα 01/01

geot-e-e-parousiasi-tou-programmatos-katartisis-kai-pistopoiisis-ergazomenon-se-alexandroupoli-larisa-kai-athina-205939

Το ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση 865 εργαζομένων των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Εξ αποστάσεως κατάρτιση (elearning) διάρκειας 120 ωρών (28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη)
  • Εκπαιδευτικό επίδομα 600€ (5 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης)
  • Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ Ν ISO/IEC 17024

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

Α) Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων με 120 ώρες κατάρτισης (28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση) και  Β) Στέλεχος επεξεργασίας, μεταποίησης , υγιεινής, ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων με 120 ώρες κατάρτισης (28 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 92 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).

Αναφορικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου (ανεξαρτήτως ειδικότητας) σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:

Α) Αλεξανδρούπολη, Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 19.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Έβρου, Λ. Δημοκρατίας 307, 2ος όροφος.

Β) Λάρισα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και ώρα 19.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παραρτήματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Ελλάδας, Καψούρη 4

Γ) Αθήνα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 19.30 στο ξενοδοχείο Golden Age, Μιχαλακοπούλου 57,  Αθήνα

Οι εκδηλώσεις θα διενεργηθούν (με περιορισμένο αριθμό παρευρισκομένων) τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκκολα που προβλέπουν οι αρμόδιες αρχές.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.