ΓΠΑ: Στις 22/11 η 2η ημερίδα με θέμα: «Ευφυής Γεωργία & Κυκλική Βιοικονομία -SmartBIC» 01/01

gpa-stis-22-11-i-2i-imerida-me-thema-effyis-georgia-kykliki-vioikonomia-smartbic-276833

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 – 14.00 θα διοργανωθεί στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Τμήματος Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης στην Άμφισσα, η 2η  ημερίδα αφιερωμένη στην Ευφυή Γεωργία & Κυκλική Βιοικονομία στα πλαίσια του έργου SmartBIC (MIS5047106) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πιστό στο όραμά του να συν-δημιουργεί και να στηρίζει την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα πανελλαδικά, με το έργο SmartBIC στοχεύει στην δημιουργία μιας σύγχρονης ερευνητικής υποδομής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπου κάθε εμπλεκόμενος φορέας στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων θα μπορεί να ωφεληθεί με την ενσωμάτωση τεχνικών έξυπνης γεωργίας και καινοτόμων πρακτικών στις διαδικασίες και τα επιχειρηματικά του μοντέλα.

Βασικός στόχος της ερευνητικής  υποδομής SmartBIC είναι η κάλυψη των κενών διασύνδεσης μεταξύ έρευνας και αγοράς στον αγροδιατροφικό κλάδο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή αφομοίωση των τεχνολογιών Έξυπνης Γεωργίας και  Kυκλικής Bιοοικονομίας στην πράξη από τους αγρότες της Περιφέρειας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Ευφυής Γεωργία & Κυκλική Βιοοικονομία – SmartBIC είναι ο Καθηγητής κ. Σπυρίδων Κίντζιος, Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, στο έργο συμμετέχουν 13 μέλη ΔΕΠ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 47 νέοι ερευνητές και  4 εργατοτεχνίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SmartBIC οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα SmartBIC