ICEFPE23 & Agrivoltaics 2023: Η Πράσινη Βιομηχανία της Ευρώπης, ξεκινά από την Ελλάδα από 30/10 έως 1/11 01/01

icefpe23-agrivoltaics-2023-i-prasini-viomichania-tis-evropis-xekina-apo-tin-ellada-apo-30-10-eos-1-11-304224

Στην Αθήνα (Divani Caravel 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου) στη διάρκεια του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου και Έκθεσης για τη Βιομηχανία των Πράσινων Εύκαμπτων Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών (ICEFPE23) & Agrivoltaics συναντώνται οι πρωτοπόροι της Πράσινης Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας για να ανακοινώσουν τα νέα επιτεύγματά τους και να συζητήσουν τις νέες τάσεις της παγκόσμιας αγοράς. 

Agrivoltaics Η απάντηση στην κλιματική και επισιτιστική κρίση

Τα πολύ αισιόδοξα  αποτελέσματα από τη λειτουργία του πρώτου στον κόσμο ενεργειακά αυτόνομου θερμοκηπίου που λειτουργεί με τη χρήση των 3ης γενιάς φωτοβολταϊκών που παράγονται στην Ελλάδα, αλλά και οι προοπτικές των αγροβολταίκών (agrivoltaics) που εξοικονομούν ενέργεια, γη και νερό έρχονται στο επίκεντρο του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου και  Έκθεσης για τη Βιομηχανία των Πράσινων Εύκαμπτων Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών» .

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου η ημέρα είναι αφιερωμένη στη νέα παγκόσμια τάση της χρήσης των αγροβολταϊκών και του επιτυχημένου παραδείγματος του θερμοκηπίου της Organic Electronic Technologies. (Divani Caravel Αθήνα)

Γενικές Πληροφορίες για το Διεθνές Συνέδριο (ICEEPE23) & Agrivoltaics

Τα Συνέδρια και η Έκθεση διοργανώνονται από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ (www.ltfn.gr),  τον Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών ΗΟΡΕ-Α (www.hope-a.com) και το Κέντρο Αριστείας COPENano  και φέρνουν σ επαφή  διεθνώς αναγνωρισμένους Ειδικούς από τον χώρο της Βιομηχανίας και των Επιχειρήσεων, Επενδυτές, Φορείς Διαμόρφωσης Πολιτικών, Εκπροσώπους Εθνικών και Ευρωπαϊκών Αρχών, Κορυφαίους Επιστήμονες και Μηχανικούς, με στόχο την σύναψη συνεργασιών,  την δικτύωση, και την χάραξη στρατηγικής και πολιτικής για την ενδυνάμωση της ραγδαία αναπτυσσόμενης Βιομηχανίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων των Πράσινων Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών και των Εφαρμογών τους.
Αυτές οι εφαρμογές εκτείνονται στην Πράσινη Ενέργεια, τα Ενεργειακά Αυτόνομα Συστήματα, τα Αγροβολταϊκά, τις Κυψέλες Καυσίμου και το Πράσινο Υδρογόνο, τον Φωτισμό, την Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες, την Αυτοκινητοβιομηχανία και τα Ηλεκτρικά Οχήματα, τα Έξυπνα Κτίρια και Πόλεις, την Έξυπνη Συσκευασία και Ασφάλεια, την Υγεία, τις Φορέσιμες Τεχνολογίες (Wearables), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), κ.α. και το ρόλο που διαδραματίζουν στην Πράσινη – Ψηφιακή – με Χαμηλό Αποτύπωμα Άνθρακα Βιομηχανία και την Κυκλική Οικονομία.

Τα θέματα των Συνεδρίων (30 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου Divani Caravel), μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

•    Εύκαμπτα και Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά και Φωτονική
•    Πράσινη Ενέργεια και Φωτισμός
•    Αυτοματοποιημένες Γραμμές Παραγωγής Φωτοβολταϊκών 3ης Γενιάς σε Βιομηχανική κλίμακα
•    Ενέργεια και Φωτισμός για Έξυπνα Κτήρια, Έξυπνες Πόλεις, Αυτοκινητοβιομηχανία, Θερμοκήπια, Υγεία, ΙοΤ κλπ
•    Τεχνολογίες PV και OPV Πάνελ για Αγροβολταϊκά
•    Παραγωγή Ενέργειας και Ενίσχυση Καρποφορίας στη Αγροτική Παραγωγή
•    Αποθήκευση Ενέργειας και Μπαταρίες
•    Ενεργειακά Αυτόνομα Συστήματα στην Ηλεκτρονική, την Έξυπνη Συσκευασία, τον Τουρισμό, την Άμυνα, τις Μεταφορές κλπ
•    3D Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά σε Λειτουργικά Προϊόντα και Λύσεις
•    Αισθητήρες και Βιοαισθητήρες σε Wearables, IoT, Υγεία, Γεωργία κλπ
•    Εργαλεία ΑΙ, Machine Learning and Digital Twins για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Βιομηχανίας
•    Εύκαμπτα Ηλεκτρονικά στο Green Deal και στις Παγκόσμιες Δράσεις και Πολιτικές για την Απολιγνιτοποίηση
•    Ενεργειακή Αυτονομία στη Γεωργία και την Κτηνοτροφία
•    LED και OLED για Φωτισμό Χαμηλής Κατανάλωσης σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις
•    Βιοενέργεια, Κυψέλες Καυσίμων και Πράσινο Υδρογόνο
•    Εφαρμογές Εύκαμπτων και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών στην Τεχνητή Φωτοσύνθεση
•    Παρακολούθηση και ¨Ελεγχος Παραγωγής Ενέργειας και Απόδοσης Καλλιεργειών σε Θερμοκήπια και Ανοιχτή Καλλιέργεια
•    Περιβαλλοντική Μοντελοποίηση Αγροβολταϊκών
•    Υβριδικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (H-RES) για Θερμοκήπια
•    Οικονομική Εκμετάλλευση Αγροβολταϊκών και Επιχειρηματικά μοντέλα
•    Κέντρα Αριστείας για Οργανικά και Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά

Διοργανωτές των Συνεδρίων είναι:

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών ΗΟΡΕ-Α, αριθμεί 40 εταιρείες από την Ελλάδα και ένα δίκτυο άνω των 2000 εταιρειών υψηλής τεχνολογίας από όλο τον κόσμο, μέσα από τις Συμφωνίες Συνεργασίας που έχει συνάψει με τους αντίστοιχους Συνδέσμους της Γερμανίας, Γαλλίας, Ιαπωνίας, Κίνας, Κορέας και του Καναδά. Οι δράσεις και οι σκοποί του ΗΟΡΕ-Α έγκεινται στη δημιουργία και διαχείριση ενός δικτύου εταιρειών στα Οργανικά & Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά στην Ελλάδα, την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ Έρευνας, Καινοτομίας & Βιομηχανίας, τη δημιουργία νέων εφαρμογών, την εκπροσώπηση του τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τη διάχυση πληροφοριών από τις αγορές, την προσέλκυση επενδύσεων, την υποστήριξη των μελών του σε νέες αγορές, τη διοργάνωση Εκθέσεων, Συνεδρίων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη συνεργασία με φορείς ενεργούς στον τομέα παγκοσμίως.

Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN, είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία στους τομείς των Νανοτεχνολογιών, Οργανικών Ηλεκτρονικών, της Νανοϊατρικής, με μοναδικές στον κόσμο ερευνητικές εγκαταστάσεις παραγωγής υλικών, συστημάτων και διατάξεων. Το Εργαστήριο LTFN έχει δημιουργήσει στην περιοχή της Κ. Μακεδονίας ένα μοναδικό οικοσύστημα Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας, το οποίο περιλαμβάνει:

•    Την ίδρυση, λειτουργία και αειφορία του Κέντρου Αριστείας COPE-Nano (www.cope-nano.eu) με χρηματοδότηση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Κυβέρνηση, ύψους 30 εκ € για την ανάπτυξη τεχνολογιών στα Οργανικά και Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά

 • Την συμμετοχή στην δημιουργία της πρώτης αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής εκτυπωμένων φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου Flex2Energy (www.flex2energy.eu) με προϋπολογισμό >20 εκ. €
 •  Επιπλέον τον Συντονισμό περισσότερων από 150 Ευρωπαϊκών και Εθνικών R&D Προγραμμάτων άνω των 250 εκ. ευρώ,
  •    Ένα ανθρώπινο δυναμικό 40 νέων και έμπειρων ερευνητών και τεχνικών,
  •    Το Διεθνές Πολύ-Γεγονός NANOTEXNOLOGY που διοργανώνει για 20 συναπτά έτη και έχει φέρει περισσότερους από 15.000 διακεκριμένους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπροσώπους της Βιομηχανίας από 70 χώρες, στη Θεσσαλονίκη,
  •    Το Παγκόσμιο Δίκτυο Έρευνας & Καινοτομίας NanoNet με >670 εταιρείες και οργανισμούς από όλη την Υδρόγειο,
  •    Το Διατμηματικό & Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες,
  •    Τις ΜΜΕ Εταιρείες OET, BL NanoBiomed, DEFINE και Nanotypos, τις οποίες ίδρυσαν συνεργάτες του Εργαστηρίου LTFN,
  •    Τη λειτουργία του Digital Innovation Hub-Nanotechnology Lab LTFN, όπου παρέχονται καινοτόμες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τις επιταγές της νέας Ψηφιακής Εποχής.
 • Κέντρο Αριστείας COPE-Nano

Το Κέντρο Αριστείας COPE-Nano στη Θεσσαλονίκη αποτελεί την εξέλιξη του διεθνώς αναγνωρισμένου Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας LTFN (www.ltfn) του ΑΠΘ σε ένα Αυτόνομο Ανεξάρτητο, Βιώσιμο Κέντρο Αριστείας που θα αναλάβει ηγετικό ρόλο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στη βασική εφαρμοσμένη και βιομηχανική έρευνα και καινοτομία στους τομείς των Οργανικών Ηλεκτρονικών, της Νανοϊτατρικής και της Νανοτεχνολογίας.