Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 01/01

imerida-gia-tin-pagkosmia-imera-nerou-tin-kyriaki-21-martiou-2021-226022

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, η Ένωση Ελλήνων Χημικών, πτ-ΑΜΘ και ο Ελληνικός Υδατικός Σύνδεσμος (ΗWA) στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Νερού, συνδιοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 (από τις 10:00 έως τις 12:40).

Η αξία του νερού

Το νερό έχει τεράστια και πολύπλοκη αξία για τα νοικοκυριά μας, τα τρόφιμα, τον πολιτισμό, την υγεία, την εκπαίδευση, την οικονομία και την ακεραιότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος. Η αξία του είναι μεγαλύτερη από το κόστος του. Εάν παραβλέψουμε οποιαδήποτε από αυτές τις αξίες, διακινδυνεύουμε την κακή διαχείριση αυτού του πεπερασμένου, αναντικατάστατου πόρου (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, FAO).    

Υψηλής ποιότητας, ασφαλές και επαρκές πόσιμο νερό είναι απαραίτητο για την καθημερινή μας ζωή, για πόσιμο και προετοιμασία φαγητού. Το χρησιμοποιούμε επίσης για πολλούς άλλους σκοπούς, όπως πλύσιμο, καθαρισμό και υγιεινή.

Οι κύριοι πυλώνες της πολιτικής της ΕΕ για το πόσιμο νερό

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πόσιμο νερό είναι μακρόχρονη και διασφαλίζει ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης μπορεί να καταναλώνεται με ασφάλεια σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας και αυτό αντιπροσωπεύει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. Οι κύριοι πυλώνες της πολιτικής της ΕΕ είναι:

  • Διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού η οποία ελέγχεται μέσω προτύπων βάσει των πιο πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων.
  • Διασφάλιση μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής παρακολούθησης, αξιολόγησης και επιβολής της ποιότητας του πόσιμου νερού.
  • Παροχή προς τους καταναλωτές επαρκών, έγκαιρων και κατάλληλων πληροφοριών για το νερό. 

                        

Η ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft teams και η σύνδεση  σας θα γίνει μέσο του συνδέσμου:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDAxMTc3NjgtODMxNi00NDM0LWFmMTktZTBkMjA3OWY1MGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2237066d2f-69ec-44c9-99aa-f93e1ed23d6f%22%7d

Διαδικασία σύνδεσης στην ημερίδα

Αναλυτικές πληροφορίες για την τηλεδιάσκεψη:

Ημ/νία και ώρα έναρξης: 21-03-2021, 10:00 (Ώρα Ελλάδας)

Ημ/νία και ώρα λήξης: 21-03-2021, 13:00 (Ώρα Ελλάδας)

Πρόσκληση από: Παράσχος Μελίδης ([email protected] , 6937444982 ή 2541079372)

Για τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με τον Φώτη Κουτσιανόπουλο στα παρακάτω στοιχεία: email. [email protected] / τηλ. 6948248965

Για να λάβετε μέρος στην τηλεδιάσκεψη ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο μέσα στο χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται παραπάνω:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDAxMTc3NjgtODMxNi00NDM0LWFmMTktZTBkMjA3OWY1MGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2237066d2f-69ec-44c9-99aa-f93e1ed23d6f%22%7d

Πηγή: duth.gr