ΚΕΟΣΟΕ: Έναρξη υλοποίησης επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων 01/01

keosoe-enarxi-ylopoiisis-epidotoumenou-programmatos-katartisis-kai-pistopoiisis-ergazomenon-170924

Ένα σημαντικό πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων εργαζομένων με τον τίτλο «Οινογνωσία» και  φορέα  υλοποίησης τoν Κλαδικό Εθνικό Αγροτικό Συνεταιρισμό   Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), ξεκινά την υλοποίησή του στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΣΠΑ 2014 -2020. Το πρόγραμμα αφορά τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης.

Αντικείμενό του είναι η Κατάρτιση 981 ωφελουμένων/ εργαζομένων που θα μπορούν από 8 Ιουλίου 2020 να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης προγράμματος και ειδικότερα στα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 100 (1,4,5) και 80 ( 2,3 ) ωρών:

 1. Γευσιγνώστης Οίνων,
 2. Στέλεχος διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων,
 3. Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού,
 4. Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων
 5. Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών προϊόντων

Η επιλογή των προγραμμάτων κατάρτισης έγινε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες οργάνωσης των  επιχειρήσεων, το σύγχρονο marketing, την αναγκαιότητα για συνεχή επιμόρφωση του απασχολούμενου προσωπικού.

Σκοπός του προγράμματος «Οινογνωσία»  είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 981 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται), μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς και ο εφοδιασμός τους με πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες προσαρμοσμένες στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες αναπτυξιακές προκλήσεις που δημιουργούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας στη βάση των 5 θεματικών αντικειμένων.

Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Για την  τεκμηρίωση της  σκοπιμότητας της  Πράξης,   αλλά  και τη  διάγνωση των  εκπαιδευτικών αναγκών της  ομάδας-στόχου,  διεξήχθη από την ΚΕΟΣΟΕ, Κλαδική Μελέτη με τίτλο «Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών  στον Κλάδο της Οινοποιίας» και συντάχθηκε αναλυτικό Σχέδιο Δράσης.

Η θεματολογία των προγραμμάτων θα  συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση του συνόλου των αδυναμιών του κλάδου, με αναμενόμενα οφέλη μεταξύ άλλων

 • την αύξηση της εξωστρέφειας,
 • την ανταγωνιστικότητα,
 • την αναβάθμιση της δομής και λειτουργίας των επιχειρήσεων με εισαγωγή και χρήση νέων σύγχρονων μορφών marketing, αλλά και των δικτύων διανομής,
 • την διασύνδεση με τον τουρισμό λόγω της εξειδίκευσης του προσωπικού του,
 • την αναβάθμιση της ποιότητας και την εισαγωγή  καινοτομίας,
 • την εδραίωση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των εργαζομένων που θα καταρτισθούν και θα λάβουν πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και βελτίωση της θέσης τους στην ιεραρχία των επιχειρήσεων.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα διεξαχθούν αποκλειστικά μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, που ομαδοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, σε Περιφέρειες σε στάδιο μετάβασης και σε περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες.

Οι ωφελούμενοι με την παρακολούθηση των προγραμμάτων Κατάρτισης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 5,00 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, απαιτείται τόσο η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης από τον ωφελούμενο όσο και η υποχρεωτική συμμετοχή του στις εξετάσεις (ή επανεξετάσεις, εφόσον απαιτηθεί) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αφορούν το χρόνο προϋπηρεσίας, τη σχέση εργασίας – καθεστώς απασχόλησης, την ηλικία και την συνάφεια εκπαίδευσης με το θεματικό αντικείμενο των προγραμμάτων.

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://oinognosia.keosoe.gr/, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει κατά σειρά προτίμησης το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θέλει να συμμετέχει. Το σύστημα υποδοχής των αιτήσεων θα είναι ενεργό από τις 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ http://www.keosoe.gr/ μέσω της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.