Πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για στελέχη εξαγωγών 01/01

programma-epangelmatikis-ekpaidefsis-kai-katartisis-gia-stelechi-exagogon-73921

Η Διοίκηση του ΣΕΒΕ – Συνδέσμου Εξαγωγέων και οι συνεργάτες του προγράμματος EXPOVET σας προσκαλούν στην τελική διαδικτυακή συνάντηση διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος EXPOVET (Joint VET Course for Export Experts) με κωδικό προγράμματος 597839-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-JQ, την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Προκειμένου να παρακολουθήσετε τη συνάντηση ζωντανά παρακαλούμε πολύ χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.youtube.com/user/sevechannel.

Το πρόγραμμα EXPOVET συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της E.E. και από ίδιους πόρους. Στόχος του έργου είναι η συνεργασία των πανεπιστημίων των συμμετεχόντων χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία) με σκοπό την χαρτογράφηση του επαγγελματικού προφίλ των στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία ενός κοινού προγράμματος εκπαίδευσης με ενιαίες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και διακρατικής, ευρωπαϊκής αναγνώρισης.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο, στη διεύρυνση, ενίσχυση και επικύρωση των δεξιοτήτων των φοιτητών που απαιτούνται για την εξαγωγική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην εφαρμογή εργαλείων μάθησης βασιζόμενη στην πρακτική άσκηση.

Άλλοι εταίροι του προγράμματος εκτός από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων είναι: το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (επικεφαλής εταίρος), το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που εδρεύει στην Βόννη, η εταιρία συμβούλων Euricon ΕΠΕ, το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών από την Σόφια της Βουλγαρίας, το Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών του Βουκουρεστίου της Ρουμανίας και η Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης. Το εν λόγω έργο έχει διάρκεια δύο ετών.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Dr. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος έχει δηλώσει ότι ‘το σύγχρονο επιχειρείν επιτάσσει την εξειδικευμένη κατάρτιση σε θέματα εξαγωγικής δραστηριοποίησης. Προς τον σκοπό αυτό, ο ΣΕΒΕ, ο μεγαλύτερος εξαγωγικός φορέας της χώρας με μέλη σε όλη την Ελλάδα που ανήκουν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, έχει δημιουργήσει τη SEVE Academy.  Η SEVE Academy αποτελεί τον εκπαιδευτικό μηχανισμό του Συνδέσμου που μέσα από μία σειρά διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με καταξιωμένους, υψηλής εξειδίκευσης εισηγητές, καλύπτει μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και ενισχύουν την επιχειρηματικότητα. Ο ΣΕΒΕ επιπλέον, συμμετέχει ενεργά μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ενίσχυση της δια βίου μάθησης στον τομέα του διεθνούς εμπορίου. Ένα τέτοιο πρόγραμμα αποτελεί και το EXPOVET.’

Στην τελική αυτή συνάντηση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  EXPOVET  «Κοινό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΚΚ) για Στελέχη Εξαγωγών» και θα διερευνηθούν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων.