Προγράμματα κατάρτισης αγροτών στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Ξάνθη 01/01

programmata-katartisis-agroton-ston-elgo-dimitra-sti-xanthi-177283

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και το Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ Ξάνθης θα ξεκινήσει την υλοποίηση Προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών, από το Νοέμβριο του 2019, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».

 

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω Προγραμμάτων Κατάρτισης θα γίνει σύμφωνα με την
885/31.01.2019 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΑΔΑ: Ψ1644653ΠΓ-212), με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011479659
υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στους δικαιούχους της 1ης

Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 20142020 έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και για τους δικαιούχους της 2″ Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργιάννη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης [ΠAA) της Ελλάδας 20142020 έτους 2018 και για τις Περιφέρειες Αττικής Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στεpεάς Ελλάδας στο Μέτpο 01 ” Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Eνημέρωσης” του ΠΑΑ 2014-2020

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στο Δήμο Ξάνθης (Κέντρο “Δήμητρα” Ξάνθης – πρώην
KEΓΕ της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης). Για την υλοποίηση των ως προγραμμάτων με τίτλους: “Φυτική Παραγωγή και “Ζωική Παραγωγή” παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ Κομοτηνής.
 
Πηγή: xanthi2.gr