Συνενδριάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ στην Κορινθία 01/01

synendriazei-i-epitropi-parakolouthisis-tou-paa-stin-korinthia-25137

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί στο Βραχάτι – Κορινθίας η 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ. Πα.) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο Ξενοδοχείο Alkyon, με ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ. και  ώρα έναρξης των εργασιών 10:30 π.μ..

Η 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρεία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Κωνσταντίνου Μπαγινέτα.

gaia-sense

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης θα ενημερωθούν σχετικά με:

  • την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της,
  • την τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής των υπομέτρων: Μ5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα, που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων και Μ7.3: Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές, του ΠΑΑ 2014-2020,
  • τις ενέργειες Δικτύωσης και Δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020, οι οποίες στοχεύουν στην ευρεία ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων καθώς και τη διάχυση των πληροφοριών για το πρόγραμμα και την αύξηση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και
  • την προετοιμασία και σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, η οποία έγκειται στην πορεία για την έκδοση του κανονιστικού πλαισίου σε επίπεδο Ε.Ε. καθώς και τις ενέργειες προετοιμασίας, διάχυσης και διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο.