Συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης από το ΔΠΘ στο Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας 01/01

systimata-doryforikis-parakolouthisis-apo-to-dpth-sto-delta-nestou-vistonidas-ismaridas-231558

Την Τετάρτη 26 Μαΐου το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει μια ανοιχτή διαδικτυακή Ημερίδα ενημέρωσης και συζήτησης με θέμα την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού συστήματος δορυφορικής παρακολούθησης Copernicus στον τομέα της διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων σε τοπική κλίμακα, με ειδικό ενδιαφέρον την προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, όπου σύμφωνα με την περιγραφή του έργου, παρατηρείται μόλυνση από την αγροτική δραστηριότητα, τα δημοτικά και βιομηχανικά λύματα και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις που διατάσσουν την λειτουργία του οικοσυστήματος στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στόχος του ΔΠΘ είναι να αναβαθμίσει την συσσωρευμένη εμπειρία που έχει αποκτήσει στην δορυφορική παρακολούθηση, προκειμένου να συμβάλλει σε τοπική κλίμακα στην ενίσχυση των ικανοτήτων των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της επιχειρηματικής κοινότητας στο τομέα της διαχείρισης και προστασίας των περιβαλλοντικών πόρων καθώς και στην κατανόηση και άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, το έργο αποτελεί μια ευκαιρία για την μεταφορά της τεχνογνωσίας προς τις Παρευξείνιες χώρες, ώστε αφενός να υποστηριχθεί με αποτελεσματικό τρόπο η εναρμόνιση των διαδικασιών με τις ισχύουσες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου να ενισχυθεί η πολύπλευρη και πολυδιάστατη συνεργασία με ένα σύνολο χωρών με τις οποίες τόσο η περιοχή όσο και η χώρα μας διαθέτει μακραίωνους ιστορικούς δεσμούς.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου PONTOS το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας και αποσκοπεί στην δημιουργία και λειτουργία μίας καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας που θα διευκολύνει την πρόσβαση και την αξιοποίηση των δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών του συστήματος Copernicus. Η πλατφόρμα, που αναπτύσσεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), θα συνδυάζει δεδομένα και πληροφορίες από το σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης της Γης τα οποία θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους φορείς και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θα μπορεί να υποστηρίζει την δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σκοπός της Ημερίδας είναι να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τις δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί και παράλληλα να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για τον σχεδιασμό της επιχειρησιακής πλατφόρμας.

Πηγή: www.komotini24.gr