Εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της απόφασης των Σχεδίων Βελτίωσης για την ΠΚΜ

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΟΚ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η 1η τροποποίηση των πινάκων αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου Φυσικών και Νομικών προσώπων της Δράσης 4.1.5 – Σχέδια Βελτίωσης, «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες έχουν κοινοποιηθεί οι πίνακες των δικαιούχων.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική απόφαση