Έκλεισε το Μέτρο 16 – Εκτός προγράμματος μία στις τρεις αιτήσεις

Σχεδόν οι μισές αφορούν και τα δύο υπομέτρα

Έκλεισε το Μέτρο 16 - Εκτός προγράμματος μία στις τρεις αιτήσεις

Συνολικά 655 προτάσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 1 για το Μέτρο 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020, με τις περισσότερες να αφορούν τους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Ένα Μέτρο ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μέσω των υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5, δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, αλλά και στην αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής, που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 1 ολοκληρώθηκε στις 23 Νοεμβρίου, και λίγες ημέρες μετά, στις 3 Δεκεμβρίου, έληξε η προθεσμία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης. Από τις 655 προτάσεις, μόνο οι 435 θα γίνουν δεκτές, καθώς αυτό είναι το μέγιστο νούμερο που επιτρέπει ο υφιστάμενος κανονισμός του ΠΑΑ. Αυτό σημαίνει ότι 120 αιτήσεις θα απορριφθούν.

Σημειώνεται ότι το υπομέτρο 16.1-16.2 υλοποιείται από τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (EYE ΠΑΑ) σε εθνικό επίπεδο, και από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών (ΕΥΔ ΕΠ) σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι τελευταίες υλοποιούν το τμήμα εκείνο του υπομέτρου που τους έχει εκχωρηθεί. Το υπόλοιπο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού υλοποιείται από την EYE ΠΑΑ.

Το υπομέτρο 16.1-16.5 υλοποιείται από τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ (EYE ΠΑΑ).

Χάρτης των αιτήσεων

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», συνολικά υποβλήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν 655 αιτήσεις στήριξης, από τις οποίες οι 128 αφορούν τον τομέα της φυτικής παραγωγής και οι 91 την ζωική παραγωγή.

Από το σύνολο των αιτήσεων, οι 310 αφορούν και τα δύο υπομέτρα και υποβλήθηκαν στη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας του ΠΑΑ. Οι υπόλοιπες 345 αφορούν μόνο το υπομέτρο 16.1-16.2 και έχουν υποβληθεί στις Ειδικές Υπηρεσίες των περιφερειών.

Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον των συνεργασιών στους τομείς της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων αλλά και στην γεωργία ακριβείας, με την υποβολή 67 και 65 προτάσεων αντίστοιχα.

Επιπλέον, 51 αιτήσεις αφορούν τη δημιουργία συνεργασιών για την ανάπτυξη γεωργικών πρακτικών και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, 43 επικεντρώνονται στην φυτοπροστασία, και 31 στη διαχείριση αγρο-κτηνοτροφικών αποβλήτων. Μόλις 18 αιτήσεις στοχεύουν στην Βιολογική Γεωργία, ενώ ακόμα λιγότερες σε αριθμό είναι οι προτάσεις που αφορούν σε άρδευση, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και λίπανση.  

Από τις 13 Περιφέρειες της χώρας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί στην Κεντρική Μακεδονία. Συγκεκριμένα, 67 αιτήσεις στήριξης υποβλήθηκαν στην ΕΥΔ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 48 προτάσεις στην ΕΥΔ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 45 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Στην ΕΥΔ της Περιφέρειας Κρήτης υποβλήθηκαν 31 αιτήσεις, στην ΕΥΔ Δυτικής Μακεδονίας 27 και Πελοποννήσου 25. Το μικρότερο ενδιαφέρον καταγράφεται στην Αττική (8 υποβολές) και στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου (9 υποβολές έκαστη).