Εκπαίδευση αγροτών στο πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO

Νέες δράσεις για την εκπαίδευση αγροτών και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών σε πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζει το πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου της μάρκας ζυμαρικών MISKO, μπαίνοντας στο δεύτερο έτος υλοποίησής του. Όραμα του προγράμματος είναι να προωθήσει την αγροτική ανάπτυξη και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της συνεργασίας με Έλληνες παραγωγούς σκληρού σίτου, εκπαιδευτικά ιδρύματα και νέους επιστήμονες του γεωργικού τομέα.

Η πρώτη δράση του προγράμματος αφορούσε τη διοργάνωση ημερίδων σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας για την ενημέρωση των καλλιεργητών σκληρού σίτου, στο πλαίσιο των οποίων αναδείχθηκε η αξία του μονοποικιλιακού σιταριού που έχει καλλιεργηθεί με τους «κανόνες» της συμβολαιακής γεωργίας. Κατόπιν της ολοκλήρωσής τους, τη σκυτάλη αναλαμβάνουν οι επόμενες δράσεις του προγράμματος, που αφορούν τη χρηματοδότηση φοιτητικών ερευνών είτε μέσω ερευνητικών προγραμμάτων είτε μέσω εκπόνησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών. Παράλληλα, σε συνεργασία με τις αγροτικές κοινότητες, το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους Έλληνες παραγωγούς στις νέες μεθόδους καλλιέργειας και στα συστήματα αειφορικής γεωργίας.

Πιο συγκεκριμένα, για τον δεύτερο χρόνο, το πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO θα ενεργοποιήσει σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα τη χρηματοδότηση εκπόνησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, με θεματολογία:

  • Παρακολούθηση επιδεικτικού αγρού της Θεσσαλίας.
  • Παρακολούθηση επιδεικτικού αγρού Μακεδονίας.
  • Δοκιμή εφαρμογής tramline για επίδειξη.
  • Λίπανση – λιπάσματα αργής αποδέσμευσης.
  • Πρότυπα καλλιέργειας και δορυφορικές εικόνες.
  • Ανάλυση στοιχείων εφαρμογής granoduro.net.
  • Σύγκριση ανταγωνιστικών καλλιεργειών σκληρού σίτου.