Εκπαιδευτικά σεμινάρια στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση», η Ένωση Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ) με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο, με θέμα «Καλλιέργεια Λαχανικών-Πεπονοειδών». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους, από τέλη Σεπτεμβρίου έως μέσα Οκτωβρίου 2019 με τη συμμετοχή 25 ατόμων την κάθε φορά.

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, το Γεωργικό Επιμελητήριο Κύπρου με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) συνδιοργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τον «Αμπελοοινικό Τομέα». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Νοεμβρίου 2019 με τη συμμετοχή 25 αμπελουργών. Τα δύο σεμινάρια θα υλοποιηθούν στον χώρο του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ). Το πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση, όπως και επισκέψεις σε καλλιέργειες του Νομού Χανίων, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κάθε δράσης.