Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τη γευσιγνωσία στην ελιά και το ελαιόλαδο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέχρι τις 14 Μαΐου οι αιτήσεις

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στη γευσιγνωσία επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου Β’ κύκλος», το οποίο πραγματοποιεί το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 14 Μαΐου. Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου. Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στα κριτήρια ποιότητας της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου, στην αξιολόγηση των ποιοτικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών αυτών και στις βασικές αρχές της γευσιγνωσίας ελιάς και ελαιολάδου.

Σύμφωνα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρόγραμμα παρέχει υψηλής ποιότητας θεωρητική εκπαίδευση στα κριτήρια ποιότητας της ελιάς και του ελαιολάδου, προσφέροντας εξειδικευμένες και επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες που αναγνωρίζονται ως απαραίτητες στον ανταγωνιστικό δυναμικό χώρο της παραγωγής και της μεταποίησής τους.

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο από εργαζόμενους στον χώρο της παραγωγής, της μεταποίησης και της προώθησης της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου ή στον χώρο της εστίασης, ή από όσους επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο αυτόν, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά ποιότητας της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου και να γνωρίζουν τις βασικές αρχές γευσιγνωσίας αυτών για την καλύτερη παραγωγή και προώθησή τους.

Παράλληλα, καθώς το σεμινάριο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο κάθε συμμετέχων μπορεί να επιλέγει τις ώρες και τον ρυθμό με τον οποίο θα το παρακολουθεί. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΓΠΑ.