Εκπομπές CO2 από τη γεωργία

Για μείωση του φαινομένου μέσω της ψηφιακής γεωργίας κάνει λόγο το ΕΚ

Εκπομπές CO2 από τη γεωργία

Δεσμεύσεις για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά κράτος-μέλος, καθώς και κανόνες για τον υπολογισμό και τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις αυτές, περιλαμβάνει πρόταση της επιτροπής ENVI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πριν από λίγες μέρες. Η πρόταση αφορά και τη χρήση τη γης και τη δασοκομία (LULUCF) στο πλαίσιο της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου, ενώ τονίζεται πως καινοτόμες βιώσιμες πρακτικές, όπως η γεωργία ακριβείας και η γεωγραφική ψηφιοποίηση, πρέπει να προωθηθούν.

Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Γεωργικών Μηχανημάτων (CEMA) καλωσορίζει την πρόταση του ΕΚ, δεδομένου ότι είναι ζωτικής σημασίας να γίνουν συζητήσεις, προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις και τεχνολογίες, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αγρότες και την αγροτική κοινότητα να επιτύχουν τις απαιτούμενες μειώσεις CO2 στα προσεχή έτη.

Στις επικείμενες τριμερείς διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει την πρόταση με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να καταλήξει σε μία συμβιβαστική συμφωνία σχετικά με την τελική νομοθεσία.