Σε εξέλιξη οι αιτήσεις τροποποίησης για το πρώτο έτος εφαρμογής της Δράσης 10.1.03

Έως τις 21 Σεπτεμβρίου είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων τροποποίησης και μεταβίβασης πράξεων που αφορούν στο πρώτο έτος εφαρμογής (2020) της Δράσης 10.1.03 «Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον Αμπελώνα Νήσου Θήρας» (στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. 2746/235674/20.09.2019).

Η τροποποίηση μπορεί να αφορά τροποποίηση των στοιχείων της πράξης (αφαίρεση αγροτεμαχίου κ.ά.), αλλαγή ΑΦΜ του δικαιούχου, αλλαγή IBAN του δικαιούχου και μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών (ολική ή μερική μεταβίβαση).