Σε εξέλιξη η κατάθεση αιτήσεων για ιδιωτικά έργα CLLD/LEADER Ηλείας-Ολυμπίας

Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης των ιδιωτικών έργων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ηλείας-Ολυμπίας.

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα είναι, μεταξύ άλλων, οι μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και λοιπές βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Προτεραιότητες του προγράμματος αποτελούν η αναβάθμιση του τομέα της αγροδιατροφής και η σύνδεσή του με τον τουρισμό, καθώς και η ανάπτυξη των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού.

Σε ό,τι αφορά την Υποδράση 19.2.2.4 «Ενίσχυση επενδύσεων, στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά τη 1η μεταποίηση και του εμπορίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής», περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και μικρές μονάδες ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.

Η Υποδράση 19.2.3.1 «Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής» αφορά τη μεταποίηση και εμπορία κρέατος-πουλερικών-κουνελιών (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνών, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων), γάλακτος (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη), αβγών (όπως τυποποίηση συσκευασία αβγών, παραγωγή νέων προϊόντων), διάφορων ζώων (όπως μέλι – σηροτροφία – σαλιγκάρια), ζωοτροφών (όπως παραγωγή μειγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα), δημητριακών (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών), ελαιούχων προϊόντων (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνων, οπωροκηπευτικών, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού και ξιδιού.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης σύμφωνα με τα υποδείγματα που προσαρτώνται στο Παράρτημα Ι. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ.