Σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού θα τρέξει η προκήρυξη του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», που ενεργοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2024.

Το πρόγραμμα, ύψους 105,6 εκατ. ευρώ, αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων επιχειρήσεων όλων των μεγεθών –ακόμη και ατομικών– που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έχουν ιδρυθεί μέχρι τις 31/12/2023.

Ενισχύσεις

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να διαμορφώνεται στο 50% αυτών, δηλαδή μέχρι 10.000 ευρώ. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών, ύψους 25.000 ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να φτάνει στο 40% αυτών. Δύνανται, δηλαδή, να λάβουν ενίσχυση, επίσης, μέχρι 10.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/. Σημειώνεται πως θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).