Εξετάσεις για πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από την Περιφέρεια Κρήτης

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρεια Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης), στο πλαίσιο υλοποίησης εξετάσεων για το Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (Ο.Χ.Γ.Φ.) έχει υλοποιήσει από το 2015, 29 εξετάσεις, στις οποίες συμμετείχαν 368 χρήστες γεωργικών φαρμάκων. Από τις αρχές του 2023, μέχρι και σήμερα έχουν διεξαχθεί πέντε (5) εξετάσεις, στις οποίες συμμετείχαν 51 εξεταζόμενοι με ποσοστό επιτυχίας 100%.

Αιτήσεις και πληροφορίες για τις εξετάσεις Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, (Ο.Χ.Γ.Φ.) παρέχονται στα γραφεία του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103, 2ος όροφος (έναντι της Τράπεζας Πειραιώς), καθημερινώς και ώρες 08:00-15:00, καθώς και στα τηλέφωνα 28310-40050/52. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημα τους για συμμετοχή στις εξετάσεις, στο email: [email protected].

Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις αφορά μόνο το ποσό για το προαπαιτούμενο παράβολο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χωρίς άλλη πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων. Εκπαιδευτικό υλικό, για τις εξετάσεις πιστοποίησης, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – Περιφέρεια Κρήτης: http://www.kekaper.gr.