Εξετάσεις για τη χορήγηση αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανήματων στην ΠΕ Κιλκίς

Το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της ΔΑΟΚ Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις χορήγησης αδειών οδήγησης γεωργικών
μηχανήματων στις 28 και 29 Μαρτίου 2024.

Όπως επισημαίνει η ΔΑΟΚ: «παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της παραπάνω περιόδου να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έως τις 22-03-2024. Μετά το πέρας της προαναφερθείσας ημερομηνίας η συμμετοχή τους θα μετατεθεί σε μεταγενέστερη περίοδο εξετάσεων».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα
Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,
Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος , Γραφείο 1, Τηλ.
2341353255 , Ηλ. δ/νση : [email protected],