Εξισωτική Αποζημίωση: Έγκριση 265 εκατ. ευρώ για την πληρωμή – Οι μειώσεις σε σχέση με την προηγούμενη τροποποιητική

Το ποσό των 265 εκατ. ευρώ ενέκρινε τελικά το ΥΠΑΑΤ για να πιστωθεί ώστε να πληρωθούν οι δικαιούχοι της Εξισωτικής Αποζημίωσης, αφού προχώρησε σε εκ νέου τροποποίηση της απόφασης για την κατανομή των χρημάτων.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφεται με ημερομηνία 21/12/201, η διάθεση πίστωσης εγκρίνεται στα 265 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται:

  • Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές», ποσό 191.000.000 ευρώ
  • Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών», ποσό 64.000.000 ευρώ
  • Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα», ποσό 10.000.000 ευρώ

Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση, πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από ένα Υπομέτρο μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο Υπομέτρο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προηγούμενη τροποποιητική απόφαση στις 24 Νοεμβρίου, το συνολικό ποσό εμφανίστηκε αυξημένο σε σχέση με την αρχική δαπάνη που είχε προταθεί για φέτος.

Συνολικά δηλαδή 272 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονταν για:

  • Το υπομέτρο 13.1 στα 194 εκατ. ευρώ
  • Το υπομέτρο 13.2 στα 67 εκατ. ευρώ
  • Το υπομέτρο 13.3 στα 11 εκατ. ευρώ  

Δείτε εδώ την απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Π.Δ.Ε. έτους 2021 για την χρηματοδότηση του Μέτρου 13