Εξισωτική Αποζημίωση: Έως τις 10/12 η υποβολή ενστάσεων

Όπως αναφέρει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσιεύθηκε στη διαύγεια, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών Μέτρου 13, Υπομέτρα 13.1, 13.2, και
13.3 έτους 2021 – του ΠΑΑ2014-2020:

  • Οι προσφυγές υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία στην ανακοίνωση του ΕΦΔ της παρ. 7 του άρθρου 10 της προαναφερόμενης ΥΑ. Για το έτος αιτήσεων 2021 το διάστημα υποβολής ενδικοφανών προσφυγών ξεκινά την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 (ώρα 00.01 π.μ.) με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 (ώρα 23.59 μ.μ.)
  • Η υποβολή πραγματοποιείται απ’ ευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών, αποκλειστικά μέσω της οθόνης «Υποβολή Ενδικοφανούς
    Προσφυγής» της Καρτέλας Αγρότη (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/)→Μέτρο13→2021→Ένταξη→Ενδικοφανείς προσφυγές, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ