Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ξέρει καλά ότι το μέλλον της αγροδιατροφής είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιώσιμη ανάπτυξη και καλλιέργεια. Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο, έχει θέσει τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη στρατηγική που, με «όχημα» την επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία, στοχεύει στη βελτίωση των καλλιεργειών, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας της γεωργίας.

Έτσι, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέπτυξε και εφαρμόζει το πρόγραμμα «Έξυπνη Σπορά», μια σημαντική πρωτοβουλία που επενδύει στο μέλλον του ελληνικού αγροτικού τομέα και στη δημιουργία μιας νέας γενιάς παραγωγών.

Οι πρώτοι «σπόροι»

Ήδη, από το 2008, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εφαρμόζει το πρώτο και μεγαλύτερο στο είδος του Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού μέσω του οποίου προμηθεύεται ελληνικό κριθάρι για την κάλυψη του 100% των αναγκών για την παραγωγή των προϊόντων της, σε συνεργασία με περισσότερους από 2.000 ‘Έλληνες παραγωγούς σε 19 νομούς της χώρας, ενώ πιστοποιεί το 98% του κριθαριού αυτού ως προϊόν βιώσιμης καλλιέργειας. Αποτέλεσμα; Ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών, αλλά και ένα σταθερό εισόδημα για τους παραγωγούς και τις οικογένειές τους.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία υποστηρίζει το ερευνητικό έργο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το οποίο διατηρεί πειραματικούς αγρούς όπου δοκιμάζονται νέες ποικιλίες κριθαριού που ανταποκρίνονται καλύτερα στις εδαφο-κλιματικές συνθήκες της χώρας, και οι οποίες αξιοποιούνται από το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας, αυξάνοντας τις αποδόσεις και, ως εκ τούτου, το κέρδος των παραγωγών. Παράλληλα, διεξάγει προγράμματα έρευνας για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διαδικασία καλλιέργειας, ενώ προσφέρει διαρκή υποστήριξη και εκπαιδευτικά σεμινάρια στους παραγωγούς με στόχο την ενδυνάμωση της τεχνογνωσίας τους.

Γεωργία ακριβείας για τον αγρό του μέλλοντος

Ορόσημο στη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα αποφέρει πολλαπλά κέρδη στους αγρότες ενώ, παράλληλα, θα εξασφαλίζει το μέλλον της γεωργικής παραγωγής, αποτελεί το πρωτοποριακό πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας «Έξυπνη Σπορά», που η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υλοποιεί σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Έξυπνη Σπορά» αξιοποιεί την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και το εκτενές ερευνητικό έργο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στον αγροτικό τομέα, με στόχο να προσφέρει, αρχικά, στους παραγωγούς-συνεργάτες της εταιρείας σε όλη τη χώρα μια ψηφιακή πλατφόρμα γεωργίας ακριβείας, υπολογισμού άνθρακα, εκτίμησης παραγωγής και βιώσιμης διαχείρισης για την καλλιέργεια κριθαριού, με δυνατότητα επέκτασης και άμεσης εφαρμογής από περισσότερους καλλιεργητές σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, η πλατφόρμα αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τους παραγωγούς, τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό/ενεργειακό επίπεδο, όπως προστασία απέναντι στην κλιματική αλλαγή, βελτίωση της ποιότητας του καρπού, αλλά και μεγαλύτερες και ποιοτικότερες αποδόσεις.

Και επειδή οι αριθμοί σπάνια λένε ψέματα, αρκεί να αναφέρουμε ότι με τη χρήση μεθόδων γεωργίας ακριβείας μπορεί να επιτευχθεί μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 30% και αύξηση της παραγωγής κατά 10% και άνω.

Ως αφετηρία του μεγάλου αυτού έργου επιλέχθηκε η Θεσσαλία, ένας τόπος ευλογημένος, αλλά και μια περιοχή που έχει πληγεί ιδιαιτέρως από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, ενώ η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια δύο καλλιεργητικών περιόδων του κριθαριού, από τον Απρίλιο του 2024 μέχρι και τον Ιούλιο του 2025.

Ο κ. Αλέξανδρος Δανιηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και ο κ. Σπυρίδων Κίντζιος, Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο κ. Αλέξανδρος Δανιηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η άρρηκτη σύνδεση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με τον πρωτογενή τομέα αποκτά νέο περιεχόμενο, με μια πρωτοβουλία που ενισχύει τους καλλιεργητές-συνεργάτες μας με σύγχρονα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Ξεκινάμε από τη Θεσσαλία, την καρδιά της παραγωγικής Ελλάδας και μια περιοχή που έχει πληγεί ιδιαιτέρως από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Πιστεύουμε βαθιά πως αντίστοιχες πρωτοβουλίες, οι οποίες με οδηγό την καινοτομία προωθούν τόσο την περιβαλλοντική όσο και την οικονομική βιωσιμότητα, αποτελούν μέρος ενός καλύτερου αύριο».