Εκτός ειδικής ενίσχυσης το βαμβάκι με άνω του 10% ξένες ύλες

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε τροποιητική απόφαση για τον «Καθορισμό των λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι».

Στην απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης αναφέρεται ότι κρίνεται μη επιλέξιμο της ειδικής ενίσχυσης (για το 2017) θα το βαμβάκι, όταν διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον αγρότη ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ