Οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για τα επισκέψιμα ελαιοτριβεία

Σε δημόσια διαβούλευση η ΚΥΑ

Μέχρι και την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου θα είναι σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης για τη θεσμοθέτηση και τις τεχνικές-λειτουργικές προδιαγραφές των επισκέψιμων ελαιοτριβείων.

Ειδικότερα, στο σχέδιο ΚΥΑ καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των επισκέψιμων ελαιοτριβείων, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου (ΣΕΕΛ), η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές προσβασιμότητας κ.ά.

Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές

Ως ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπηρεσιών υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης, οι οποίες προσφέρονται στα επισκέψιμα ελαιοτριβεία, προτείνονται –σύμφωνα με το σχέδιο της ΚΥΑ– οι ακόλουθες:

 • Μεμονωμένα ή συνδυαστικά, χώρος υποδοχής και αναμονής επισκεπτών, αίθουσα κατάλληλα διαμορφωμένη και εξοπλισμένη για γευστική δοκιμή ελαιολάδου από βαρέλι ή/και φιάλη (γευσιγνωσία), αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρος τοποθέτησης, παρουσίασης και -εάν η επιχείρηση επιθυμεί- πώλησης προϊόντων, υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων.
 • Ανάρτηση σε εμφανές σημείο κάτοψης του ελαιοτριβείου με καταγεγραμμένους, αποτυπωμένους και σημασμένους τους χώρους, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες. Σήμανση για τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορούν να ξεναγούνται ταυτόχρονα σε κάθε έναν από τους ως άνω επισκέψιμους χώρους.
 • Ορισμός υπευθύνου για την υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση των επισκεπτών.
 • Πινακίδα στην είσοδο του ελαιοτριβείου με χρηστικές πληροφορίες που αφορούν κατ’ ελάχιστο τις ώρες λειτουργίας και τις ημέρες επίσκεψης του ελαιοτριβείου, καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας.
 • Ανάρτηση σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής τιμοκαταλόγου ελαιολάδου (εάν πωλούν λιανικώς) και κόστους της γευστικής δοκιμής (εάν χρεώνεται), καθώς και τιμοκαταλόγου λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Τοποθέτηση του «Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου» στην είσοδο της εγκατάστασης και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.
 • Χώροι υγιεινής για άνδρες, γυναίκες και ΑμεΑ και προαιρετικά χώροι υγιεινής «οικογενειακού τύπου» (για τη φροντίδα βρεφών και μικρών παιδιών).
 • Ασφάλεια των χώρων.
 • Επαρκής και συχνός φυσικός αερισμός ή τεχνητός εξαερισμός των χώρων παραγωγής και των χώρων τελικών προϊόντων καθώς και των χώρων αποθήκευσης πρώτων υλών, εφόσον οι τελευταίοι είναι επισκέψιμοι.
 • Πυρασφάλεια.
 • Γνωστοποίηση με ειδική σήμανση και με γραφή braille, στον χώρο του επισκέψιμου ελαιοτριβείου καθώς και με διαδικτυακή, τηλεφωνική ή έντυπη ενημέρωση, για τη δυνατότητα επίσκεψης και φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).
 • Υποχρεωτική ανάρτηση όλων των παραπάνω στοιχείων επισκεψιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης του ελαιοτριβείου με εφαρμογή screen reader για ηχητική προσβασιμότητα.

Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου

Το Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου (ΣΕΕΛ) εκδίδεται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) του υπουργείου Τουρισμού, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. Σύμφωνα με το σχέδιο, το Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου και η σχετική βεβαίωση ισχύουν για πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους. Το σχέδιο της απόφασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού.