Ο ΕΛΓΑ προσλαμβάνει 140 γεωπόνους για εκτιμήσεις ζημιών

Ο ΕΛΓΑ ανακοινώνει την Πρόσληψη Προσωπικού Των Κλάδων ΠΕ Γεωπόνων Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Κάλυψη Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών.
Στους συνδέσμους που ακολουθούν, μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση της πρόσληψης, και την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση:
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ Γεωπόνων 140 θέσεις

  2. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ Γεωπόνων)

Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ Γεωπόνων)  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : [email protected]  μέχρι την Παρασκευή 04-06-2021.