Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – 7ος Επιχειρηματικός Διαγωνισμός «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες»

Η εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών στο περιβάλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους επιχειρηματικούς άξονες στους οποίους φοιτητές, απόφοιτοι και ερευνητές μπορούν να καταθέσουν την ιδέα τους.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Μάνατζμεντ και Δημοσίας Διοίκησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και τον 7ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες».

Πιο αναλυτικά, βασική αποστολή του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη και η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ως εναλλακτική επαγγελματική ενασχόληση, στον χώρο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, παρέχοντας ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα υπό κατάθεση και αξιολόγηση επιχειρηματικά σχέδια θα πρέπει να διέπονται από το καινοτόμο και πρωτότυπο πνεύμα σύλληψης και σχεδίασης και να ακολουθούν τους επιχειρηματικούς άξονες:

α) της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας

β) της εφαρμογής τεχνολογικών καινοτομιών στο περιβάλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη

γ) της καινοτομίας στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Κλάδο – powered by MOSAIC»

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.