ΕΛΣΤΑΤ: Aύξηση σε όλους τους δείκτες κόστους παραγωγής στο τέλος του 2019

Αύξηση από μήνα σε μήνα καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ στο Δελτίο Τύπου που αποτυπώνει την εξέλιξη του κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Επιπλέον, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,3% έναντι αύξησης 1,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2018 με τον Δεκέμβριο 2017.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,3%, τον μήνα Δεκέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2018 οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 0,2% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και β) στην αύξηση κατά 0,6% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

Aντίθετα, σε ετήσια βάση, ο δείκτης εισροών Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 παρέμεινε σταθερός. Σε ό,τι αφορά τις εκροές, ο γενικός δείκτης τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2018, παρουσίασε μείωση 0,8%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Δεκεμβρίου 2018 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2017, είχε παρουσιάσει μείωση 0,3%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 0,8%, τον μήνα Δεκέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2018 οφείλεται στη μείωση κατά 3,2% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ελαιόλαδο, βιομηχανικά φυτά, λαχανικά και κηπευτικά και πατάτες και σπόροι. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 1,2%.