Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Φεβρουάριο του 2022

Μείωση 0,3% σημείωσε το 2018, ο γενικός δείκτης αμοιβής συντελεστών παραγωγής στη γεωργία- κτηνοτροφία

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 16,8% σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ. Όπως επισημαίνει η υπηρεσία ο αντίστοιχος δείκτης του Φεβρουαρίου 2021, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2020, είχε παρουσιάσει μείωση 1,0% (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 16,8%, τον μήνα Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021 (Πίνακας 1), οφείλεται στην αύξηση κατά 20,6% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας λαχανικά και κηπευτικά.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,8% (Πίνακας 2).

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 12,9% (Πίνακας 3).

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 20,3% έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Φεβρουαρίου 2021 με τον Φεβρουάριο 2020 (Πίνακας 4, Γράφημα 1).

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 20,3%, τον μήνα Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021 (Πίνακας 4), οφείλεται στην αύξηση κατά 23,4% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τους ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 της ΕΛΣΤΑΤ