ΕΛΣΤΑΤ: Ελαφριά μείωση στο κόστος παραγωγής, αλλά και στις τιμές παραγωγού

Εκδόθηκε το δελτίο Τύπου Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2024, στο οποίο η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει μικρή μείωση στον δείκτη εισροών σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2024 κατά 0,4%, σταματώντας την ανοδική πορεία των προηγούμενων μηνών. Μικρή μείωση σημειώθηκε, επίσης, και στον δείκτη εκροών, τις τιμές παραγωγού δηλαδή, ο οποίος σημείωνε και εκείνος ανοδική πορεία το προηγούμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Μάρτιο 2024, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,3%. Πιο αναλυτικά, η εξέλιξη των αναθεωρημένων Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2020=100,0 για τον μήνα Μάρτιο 2024, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής: Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2023, παρουσίασε αύξηση 18,2%.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2022, είχε παρουσιάσει αύξηση 8,2%. Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 18,2%, τον μήνα Μάρτιο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2023, οφείλεται: α) Στην αύξηση κατά 27,9% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων ελαιόλαδο και φρούτα, και β) στην αύξηση κατά 1,0% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Δείκτης εισροών

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2023, παρουσίασε μείωση 0,9% έναντι αύξησης 4,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαρτίου 2023 με τον Μάρτιο 2022. Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,9%, τον μήνα Μάρτιο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2023 (Πίνακας 4), οφείλεται: α) στη μείωση κατά 2,2% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ζωοτροφές και β) στην αύξηση κατά 3,4% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.