ΕΛΣΤΑΤ: Παραμένουν ψηλά οι τιμές στα εφόδια, ακρίβυναν οι σπόροι

Για ακόμα έναν μήνα στο Δελτίο Τύπου Εκροών – Εισροών της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Σεπτέμβριος 2022) καταγράφονται οι αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, «ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 23,7%, έναντι αύξησης 9,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2021 με τον αντίστοιχο μήνα του 2020».

Η εν λόγω αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών τον Σεπτέμβριο του 2022 σε σύγκριση με πέρσι, οφείλεται, σύμφωνα με την υπηρεσία, στην αύξηση κατά 26,4% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων «ενέργεια και λιπαντικά» και «ζωοτροφές». Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του προηγούμενου μήνα, παρουσίασε αύξηση 0,3%.

Πολλαπλή «επίθεση» στο αγροτικό εισόδημα

Ανατρέχοντας στον σχετικό πίνακα με τις ετήσιες συγκρίσεις τιμών εισροών που έχει καταρτίσει η ΕΛΣΤΑΤ, βλέπουμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2022 η αύξηση στις ζωοτροφές φτάνει το 27% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2021 (σ.σ. έτος βάσης το 2015).

Οι μεγάλες αυξήσεις τιμών στα λιπάσματα αποτυπώνονται ξεκάθαρα για ακόμα έναν μήνα, καθώς η μεταβολή του δείκτη τιμών των λιπασμάτων βρίσκεται στο +60% και μένει να φανεί αν η πολύ μικρή αποκλιμάκωση που παρατηρείται σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα θα έχει και συνέχεια.

Αξίζει να επισημάνουμε και την αύξηση τιμών της κατηγορίας σπόρων (+8,9%), σε μια περίοδο κατά την οποία οι σπορές βρίσκονται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερα επιβαρυντική για τους παραγωγούς παραμένει η κατάσταση στην ενέργεια και στα λιπαντικά, με ετήσια αύξηση ποσοστού 31,9%. Το μοναδικό θετικό στοιχείο είναι ότι και εδώ παρατηρείται αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε ό,τι αφορά το πάγιο κεφάλαιο, ξεχωρίζει αρνητικά, για ακόμα έναν μήνα, η αύξηση του δείκτη τιμών της κατηγορίας «μηχανήματα καλλιέργειας», που φτάνει το 17,4%. Ο δείκτης της κατηγορίας «γεωργικοί ελκυστήρες» παρουσιάζει νέα αύξηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ευρισκόμενος πλέον στο +8% και αυτό χωρίς να έχουν ακόμα καταγραφεί τα στοιχεία του μήνα διεξαγωγής της πρόσφατης Agrotica.