ΕΛΣΤΑΤ: Πιέζουν το κόστος παραγωγής οι αυξητικές τάσεις των μηχανημάτων

Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε την εξέλιξη του δείκτη γεωργικών εισροών για τον μήνα Οκτώβριο του 2020. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Οκτωβρίου 2020 παρουσίασε μείωση 3,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Οκτωβρίου 2019 με τον Οκτώβριο 2018.

Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών (μείωση κατά 3,9%) τον μήνα Οκτώβριο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019 οφείλεται: α) στη μείωση κατά 4,7% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και, κυρίως, στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και β) στην αύξηση κατά 0,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και, κυρίως, στη μεταβολή της ομάδας γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Εισροών στη γεωργία και στην κτηνοτροφία και Δεικτών των Ομάδων Αναλώσιμων Μέσων και Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου (2015=100,0)

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020, παρουσίασε μείωση 0,4%. Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2019 – Οκτωβρίου 2020 παρουσίασε μείωση 2,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2018 – Οκτωβρίου 2019.