Έμφαση στην στήριξη της παράκτιας αλιείας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Στα 6,1 δισ. ευρώ τα κονδύλια για την περίοδο 2021-2027

Σε προσωρινή συμφωνία για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ/EMFAF) κατέληξαν σήμερα Παρασκευή 4/12 το Συμβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο για τον τρόπο διανομής των κονδυλίων ύψους 6,108 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2027.

Από το σύνολο των χρημάτων, τα 5,3 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη διαχείριση της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των αλιευτικών στόλων, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτει μέτρα, όπως επιστημονικές συμβουλές, ελέγχους, πληροφορίες για την αγορά, τη θαλάσσια επιτήρηση και την ασφάλεια.

Σύμφωνα με το προσωρινό κείμενο, το νέο Ταμείο  θα υποστηρίξει ιδιαίτερα την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας και τα σκάφη έως 24 μέτρα, καθώς και την προώθηση της υδατοκαλλιέργειας. 

Για παράδειγμα, το ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της αντικατάστασης ή του εκσυγχρονισμού των κινητήρων αλιευτικών σκαφών για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών CO2. 

Επίσης, το Ταμείο θα επιτρέψει την προώθηση της ανανέωσης γενεών στο επάγγελμα υποστηρίζοντας την πρώτη απόκτηση σκαφών από νέους αλιείς.

Αποζημίωση για τους αλιείς

Εάν οι δραστηριότητες των αλιέων σταματήσουν μόνιμα, μπορούν να υποστηριχθούν για τη διάλυση ή τον παροπλισμό ενός σκάφους. Εάν οι αλιευτικές δραστηριότητες παύσουν προσωρινά, οι αλιείς μπορούν να λάβουν αποζημίωση για μέγιστη διάρκεια 12 μηνών ανά σκάφος ή ανά αλιέα κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Το νέο Ταμείο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που βοηθούν στην αντιμετώπιση εξαιρετικών κρίσεων που προκαλούν διαταραχές της αγοράς, π.χ. προσωρινά μέτρα αποθήκευσης ή αποζημίωση για πρόσθετο κόστος. Επίσης, για πρώτη φορά, περιλαμβάνει διατάξεις για την ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών .

Επόμενα βήματα

Το κείμενο πρέπει να υποβληθεί σε νομικό και τεχνικό έλεγχο προτού εγκριθεί από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (COREPER) και στη συνέχεια θα υποβληθεί για τελική έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου οι διατάξεις του κανονισμού να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2021.