Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα σε όλη την Θεσσαλία

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα σε όλη την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Φέτος από το επιστημονικό προσωπικό της Ομοσπονδίας εκπονήθηκαν 35 μελέτες εμπλουτισμού θηραμάτων.

Ειδικότερα η Ζ΄Κ.Ο.Θ. παρέλαβε 80 άτομα λαγού, γενετικά πιστοποιημένους και υγιείς , οι οποίοι απελευθερώθηκαν στους Κυνηγετικούς Συλλόγους βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων εμπλουτισμού. Επιπρόσθετα, απελευθερώθηκαν 600 άτομα ορεινής πέρδικας και 700 άτομα πεδινής πέρδικας, οι οποίες προέρχονται από το εκτροφείο του Κ.Σ. Βόλου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βαγγέλη Μπαλατσό «θέλω να επισημάνω την αγαστή συνεργασία μεταξύ της Ομοσπονδίας και των Κυνηγετικών Συλλόγων για την εύρυθμη λειτουργία του εκτροφείου. Η Ζ΄Κ.Ο.Θ. έχει αναλάβει εξολοκλήρου τη χρηματοδότηση του εκτροφείου και ευελπιστούμε ότι με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια η αναπαραγωγική διαδικασία θα αποφέρει μεγαλύτερο αριθμό νεοσσών.

Σε παγκόσμια κλίμακα η απελευθέρωση θηραμάτων αποτελεί ουσιώδες μέτρο, για τη διατήρηση των πληθυσμών σε επίπεδα τέτοια ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στην κάρπωση, αλλά και για τον εμπλουτισμό περιοχών με επιθυμητά θηραματικά είδη. Γι αυτό το λόγο βρίσκονται κάθε χρόνο στην πρώτη θέση των φιλοθηραματικών δράσεων της Ομοσπονδίας».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βαγγέλης Μπαλατσός εύχεται «σε όλους τους συναδέλφους κυνηγούς μια καλή κυνηγετική χρονιά χωρίς ατυχήματα, με υγεία στους ίδιους και τις οικογένειές τους και σεβασμό στον συνάνθρωπο και το περιβάλλον».